لوگوی آرمان تدبیر پوشاک

آیا سرعت در تولید کیفیت را از بین می برد؟

آیا بالا رفتن سرعت در کیفیت محصول تاثیری دارد؟

“اگر سرعت در اجرا افزایش یافت، بروز خطا انگار ناپذیر است”
آیا جمله بالا درست است؟
آیا با استناد به جمله بالا می توان تمامی امور را با حوصله انجام داد؟
شما را به لحظه حرکت و برخورد یک جسم سخت به خود می برم. یک مشت گره کرده به سوی شما می آید. شما چه می کنید؟ سر حوصله همه جریان های اطراف خود را بررسی می کنید و سپس عکس العمل نشان می دهید. برای شما متاسفم دیگر دیر شده و شما مشت خورده اید.
اگر قرار باشد تصمیم مهمی در زندگی بگیرید، آیا بلادرنگ و آنی تصمیم خود را بیان می کنید. شاید اینگونه باشید ولی باید عواقب سخت یا آسان این تصمیم خود را بپذیرید.
“تعامل و تعادل در دقت و سرعت به زاویه عمل شما بستگی دارد”
باز هم تاکید میکنم به جمله آغازین! آیا سرعت بالا بروز خطا را زیاد می کند؟ اینگونه نیست و عمل شما می تواند با سرعت باشد، عاری از هرگونه خطایی.
چگونه این امر امکان پذیر است؟ راز آن چیست؟ در اینجا اشاره می کنم به روشی که استادان رزمی کار به شاگردان خود آموزش می دهند:
“آنقدر مشت بزن تا ملکه ذهنت شود. در لحظه حیاتی ناخودآگاه مشت می زنی”
کاملا درست است تکرار، تکرار و تکرار مداوم و اصولی یک عمل باعث می شود آن عمل از ضمیر خودآگاه به ضمیر ناخودآگاه ذهن شما انتقال یابد. حالا شما مانند پلک زدن کاری را انجام می دهید که اول درست و کارآمد انجام می دهید بعد به آن فکر می کنید.
مثلی هست که می گوید اگر شما 10 سال مداوم کاری را انجام دهید، آن کار جزئی از شما شده است.
در تولید نیز به همین گونه است. وقتی تولید به فرآیندهای کوچک و متصل به هم در یک یا چند خط تولید تبدیل شود، حالا اپراتورها ساعت های زیادی را در یک فرم مشخص مشغول به همان کار می شوند و بزودی ارتباط قوی بین ذهن و بدن و کار مشخص برقرار می شود. اکنون شما سرعت بالا در تولید را به همراه کیفیت بالا خواهید داشت.
بر اساس این اصل مشخص اگر بتوانید نظم در اجرا و تداوم در کار را ایجاد کنید، حالا بالاترین راندمان و بهره وری را خواهید داشت. کمترین ایستگاه کنترل کیفی و بی نقص ترین تولیدات خود را روانه بازار فروش می کنید.
این تکرار زمانی که با تولید محصولات متنوع در یک خط دچار چالش می شود نیز راه کاری دارد. شما باید امور نزدیک به هم را برای اپراتورها در نظر بگیرید تا چینش درست باشد و پراکندگی ذهنی و حرکتی درست نشود.
خود این نحوه واگذاری امور چالش ذهنی کوچکی برای اپراتور درست می کند که این چالش ذهنی باعث ورزیده شدن و خلاقیت ذهنی اپراتورها می شود.
اینگونه عمل کردن یکنواختی و تکرار در یک کار خاص را از بین می برد و شما می توانید هر اپراتور را در یک یا چند بخش ماهر و ورزیده نمایید و ظرفیت بیشتری به خط تولید برای جابجایی یا جایگزینی اپراتورها بدهید.
اما حالا چالش دیگری در میان است. آنهم مدیریت همه امور و فرآیندهای جاری تولید که پیوسطه و با سرعت در حال انجام است. این نقطه طلایی است که آرمان تدبیر ورود می کند و ضرب آهنگ تولید شما را مدیریت می کند. نمایشگر آرمان تدبیر همان رهبر ارکستر سمفونی تولید شماست. با مجموعه اطلاعاتی که به شما و تک تک اپراتورها نشان می دهد سرعت و جریان پویا تولید را برای شما به ارمغان می آورد.
در ابتدا بر اساس سرعت دست و اجرا اپراتورها ایستگاه ها را مشخص می کنید و حالا گوش دهید به سمفونی چرخ ها.